Skip to content
hamburger-menu
cancel (1)
Kaikki blogit

Oletko kyllästynyt koulutuksiin, joiden opit eivät siirry käytäntöön?

Koulutuspäivässä on hyvä fiilis. Sisältö on trendikästä, kouluttaja karismaattinen ja käytössä viimeisintä opetusteknologiaa. Tästä huolimatta koulutuksen jälkeen mikään ei muutu. Kuulostaako tutulta?

Koulutuksen opit eivät valu käytäntöön. Hyväkin koulutus valuu hukkaan, jos se jää irralliseksi hankkeeksi eikä yhteyttä toiminnan kehittämiseen tai saatujen oppien jalkauttamiseen synny. Uudistukset eivät juurru arkeen ja vaikuttavat vain vähän tai ei lainkaan työn käytäntöihin.

Erilaiset koulutukset ja valmennukset ovat tärkeä voimavara pyrittäessä sopeutumaan jatkuvasti muuttuviin toimintaympäristöihin. Investointi, josta odotetaan tuottoa ja koulutuksen oppien siirtymistä työn käytäntöihin. Halutaan organisatorista hyötyä, ammatillista kasvua ja yksilöllistä kehittymistä. Vain toimintaa oikeasti muuttava koulutus on organisaation ja henkilöstön kannalta onnistunut koulutus.

Koulutus, joka johtaa muutokseen toiminnassa

Tärkeintä on ymmärtää, että organisaation osaamisen kehittäminen ja muutoksen syntyminen lähtee aina yksilöstä, meistä ihmisistä. Toiminta muuttuu ensin yksilötasolla ja vasta sitten työyhteisön ja organisaation tasolla. Liian harvoin koulutuksen sisältö koskettaa riittävästi yksilön henkilökohtaista pintaa ja hänen tarpeitaan. Koulutuksen täytyy ensin innostaa henkilökohtaiseen muutosprosessiin. Siksi se, millaisia reaktioita koulutus saa aikaan yksilössä, on tärkeää.

Yksilön motivaation jälkeen tarvitaan ahaa-elämyksiä, oivalluksia. Vaikuttava, muutoksia luova koulutus tarjoaa onnistumisen kokemuksia ahaa-elämysten muodossa. Tällaisia oivalluksia syntyy usein koulutuksen yksilöllisten harjoitusten myötä. Kun pysähtyy pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapoja ja löytää koskettavan yhtymäkohdan omaan elämään, alkaa tapahtua.

Oivalluksesta syntyy eteenpäin vievää energiaa, joka vahvistaa siirtovaikutusta. Syntyy halu päästä kokeilemaan opittua käytäntöön. Tämä energia on tärkeää hyödyntää. Sen voi tehdä esimerkiksi tekemällä toimintasuunnitelman siitä, miten opitun käytäntöön vieminen toteutuu. Mitä, miten ja milloin aion tehdä ja ottaa oppeja käytäntöön: “Aion suunnitella ajankäyttöni töissä paremmin ottamalla joka maanantaiaamu suunnitteluajan kalenterista vain itselleni. Merkitsen tämän kalenteriini ja aloitan heti ensi maanantaina.” Tästä, konkreettisesta toimintasuunnitelmasta seuraa yksilön oma vastuu, sisäinen muutoshalu.

Vaikuttava koulutus kyseenalaistaa ajattelu- ja toimintatapoja

Hyvä koulutus tai valmennus laittaa alulle muutoksen osallistujan ajattelussa ja toiminnassa. Se motivoi kyseenalaistamaan omia toiminta- ja ajattelumalleja ja rohkaisee kokeilemaan uusia lähestymistapoja. ”Mukava päivä” ei siis välttämättä kerro koulutuksen vaikuttavuudesta, koska omien vakiintuneiden ajatusten ja toimintamallien myllertäminen ei aina ole mukavaa. 

Kun koulutusinterventio tai valmennus nähdään muutoksia aikaansaavana voimana, joudutaan yksilön motivoitumista ja muutosvastarintaa koskevien ongelmien eteen. Toimintaa muuttavassa koulutuksessa on mahdollisuus käsitellä myös vaikeita ja vastustusta herättäviä aiheita avoimesti ja turvallisesti. Omien ajattelu- ja toimintatapojen kyseenalaistaminen sekä poisoppiminen ja uuden rohkea kokeileminen herättää monenlaisia tunteita, esimerkiksi pelkoa ja epävarmuutta.

Olisi mukavampi pysyä tutussa ja turvallisessa kuin kohdata muutoksen tuomat epämiellyttävätkin tunteet. Kuulostaako tutulta?

Kouluttajalta vaaditaankin rohkeutta ja kykyä ottaa vastaan näitä tunteita, muutosvastarintaa hyväksyen ja ymmärtäen. Tunteet toimivat usein muutoksen sisäisinä esteinä. Kun tunteille on tilaa, muuttuvat myös esteet matalammaksi ja koulutuksen oppien siirtyminen arjen tasolle mahdollistuu.

Onko organisaatio valmiina?

Kun sisäinen muutoshalu saadaan oivallusten ja tunteiden huomioimisen kautta herätettyä, yksilö alkaa muuttaa omaa toimintaansa. Onko organisaatio nyt hereillä? Opitun soveltamiselle tulee olla tilaa organisaation toimintakulttuurissa, jotta muutos ei tyrehdy sen rakenteisiin. Uusien toimintatapojen kokeilemisen mahdollistaminen, kehittäminen ja siihen kannustaminen vahvistavat siirtovaikutusta ja tarjoaa heti onnistumisen kokemuksia. Yksilö, joka kokee organisaation muuttuvan liian hitaasti, nostaa kytkintä ja vaihtaa työpaikkaa.

Vaikuttava, oppien jalkautumista tukeva koulutus tarjoaa yksilölle ja organisaatiolle askelmerkit kohti muutosta patoavien luukkujen avaamista. Kouluttaja tarjoaa tukea, apua ja palautetta, kun koulutuksen oppeja viedään käytäntöön. Niin motivaatio, oivallukset, sisäinen muutoshalu eivät unohdu vaan niitä kuljetetaan yhdessä läpi matkan ratkoen eteen tulevia pulmia yhdessä.

Koulutukset ja valmennukset toimivat siis parhaimmillaan yksilön oman kehittymisen ja henkilökohtaisen muutosprosessin alulle saattajana. Ne mahdollistavat parhaimmillaan työyhteisöissä olemassa olevien ajattelu- ja toimintatapojen ja käytänteiden kyseenalaistamisen, arjen tasolla olevan logiikan rikkomisen ja sitä kautta tilan luomisen uudelle tavalle toimia. Vaikuttava koulutus on keskeisessä välittävässä roolissa silloin, kun halutaan muutosta, joka ulottuu työyhteisöihin ja arjen toimintatasolle. Kaikki lähtee yksilöstä ja siksi vaikuttavan koulutuksen tulee koskettaa jokaista osallistujaa henkilökohtaisesti. 

Brilla tarjoaa vaikuttavia koulutuksia, valmennuksia ja työnohjausta rohkeille työyhteisöille, joissa halutaan rakentaa kestävää tapaa tehdä työtä ja voida hyvin. 

Varaa 30 minuutin Teams -sparraus niin jutellaan teidän tarpeistanne ja siitä, mitkä olisivat teidän seuraavat stepit.

Jaa artikkeli